PÁLYÁZATI KIÍRÁS

TARTALOMJEGYZÉK

1. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

          1.   A pályázat kiírója
          2.   A pályázat célja
          3.   A támogató cégek
          4.   A pályázat tárgya
          5.   A pályázat jellege, formája
          6.   A pályázaton való részvétel feltételei, kategóriái
          7.   A pályázatból való kizárás
          8.   A pályázat lebonyolításának időtáblázata
          9.   A pályázat közzététele, elérhetősége
          10. A kiírással kapcsolatos kérdések, válaszok, a pályázati dokumentáció véglegesítése
          11. A pályaművek benyújtása
          12. A Bíráló Bizottság összetétele
          13. A Bíráló Bizottság munkája
          14. A pályázat díjazása
          15. A pályázat eredményhirdetése
          16. Zárójelentés, a pályázati munkák nyilvánosságra hozása, pályázat utáni kezelése

2. RÉSZLETES PROGRAM

          1.   A tervezési feladat
          2.   A helyszín
          3.   Javasolt családmodellek
          4.   Javasolt tervezési szempontok
          5.   A pályaművek benyújtandó munkarészei, tartalmi követelmények
          6.   A pályaművek benyújtandó munkarészei, formai követelmények
          7.   Bírálati szempontok
          8.   Pályamunkákra vonatkozó egyéb megjegyzések és elvárások
          9.   Támogató partnerek tervezési segédletei
 
1.1.    Az ötletpályázat kiírója

Style&Home Kft. által szervezett építőipari összefogás.

1.2.    Az ötletpályázat célja

A pályázat Kiírói és Támogatói számára a korszerű és hosszútávon fenntartható, otthonos házak és lakások építése elsődleges fontossággal bír. Meggyőződésük, hogy az ehhez szükséges szakembergárda, köztük kiemelten az építészek támogatása, nélkülözhetetlen feladat. Ezért a pályázat a már létező fejlesztési eredmények megismertetése mellett az építészeti innováció felkutatásához, ezzel együtt pedig az építészeti kreativitás és az építőipar szorosabb együttműködéséhez is hozzá szeretne járulni.

A motivált, kreatív alkotók legszélesebb körének megszólítása érdekében a pályázaton való részvételre a Kiírók a szakmai pályafutásuk elején járó építészhallgatókat és a praktizáló építészeket is várják. Különösen aktuálisnak érzik a Kiírók a téma feldolgozását  annak tükrében, hogy Magyarország meglévő lakásállományának jelentős hányada mára az elfogadott statisztikák és tanulmányok szerint sem biztosít humánus lakókörnyezetet, az úgynevezett lakhatási szegénység sok százezer embert érint. Ezért a megfelelő mennyiségű és minőségű lakóház/lakás/otthon megteremtése továbbra is társadalmunk legfontosabb kihívásai közé tartozik. Míg a lakásállománnyal szemben támasztott mennyiségi elvárások könnyebben meghatározhatók és leírhatók, addig a korszerű minőség tartalma folyamatosan átalakul. Kutatására invenciózus energiákat kell fordítani. Az örökérvényűnek és kizárólagosan jónak gondolt építészeti és építési megoldások a környezeti változásokat követve egyre gyakrabban módosulni kényszerülnek. Az új kihívásokra, a klímaváltozás, a fenntarthatóság kérdéseire a pályázatot kezdeményező cégek igyekeznek innovatív termékekkel válaszolni. Ugyanakkor felismerték azt is, hogy a fenntartható és energiatakarékos épített környezet, illetve lakóházak létrejötte nem kizárólag az építőipari innovációk, technológiák, technikák, berendezések beépítésétől függ. Ehhez nélkülözhetetlen a minőségi építészet, mely reagál a társadalmi, gazdasági és ökológiai aspektusokra is. Ez ugyanis képes alapjaiban meghatározni és rögzíteni egy épület fenntarthatósághoz, időtállósághoz, környezettudatossághoz fűződő viszonyát. Sőt, ezeken a kiindulási feltételeken gyakran a legkorszerűbb berendezések és technikák sem tudnak érdemben változtatni. Ezért a pályázóknak a tervezés során különös figyelmet kell fordítaniuk az alapkoncepció meghatározására. Ennek legyen része a környezeti, településszerkezeti kontextus vizsgálata, a fenntarthatóan működő tervezési program, lakásméret meghatározása épp úgy, mint a telepítés, tájolás, tagolás, megnyitások, átmeneti terek, anyagok, felületek, építési technológiák használatának kérdése.

Léteznek­ e építészeti, a teret és a formát, sőt az esztétikát érintő kritériumok, melyek a technikával és a technológiával együttműködve a fenntarthatóságot biztosítják? A pályamunkáknak erre a holisztikus, az építészetet és az építést átfogóan és egyben “látó” szemléletnek az erősítésére kell vállalkozniuk.
 
1.3.    A támogató cégek névsora

 • Bramac Kft.
 • Budatech Kft.
 • CadLine Kft.
 • Elko EP Hungary Kft.
 • Fakro Magyarország Kft.
 • Hörmann Hungária Kft.
 • Internorm Ablak Kft.
 • Mapei Kft.
 • Leier Hungária Kft.
 • Otti Manufactura Kft.
 • Saint­Gobain Construction Products Hungary Kft.
 • Zehnder

1.4.    Az ötletpályázat tárgya

A pályázat tárgya valós helyszínre és adott családmodell számára lakóház, otthon tervezése jövőbe mutató építészeti megoldásokkal, melyek a későbbiekben részei lehetnek egy mintaterv gyűjteménynek. A tervezéshez a pályázat Kiírói és Támogatói felajánlják szakmai segítségüket, szolgáltatva ezzel a pályamunkák alapvető építőelemeit.

A Kiírók olyan terveket várnak, melyek a fenntarthatóság, energiatudatosság, helyénvalóság fogalmát az építészet felől közelítik, szem előtt tartva ugyanakkor a Kiírók által biztosított építőipari innovációkat is. Ehhez a közös munkához a támogató cégek a kiírásban megjelölt kapcsolattartón keresztül a pályázati idő alatt a termékeikről, innovatív technológiáikról konzultációs lehetőséget biztosítanak. Az így létrejövő tudástérben a kiírásnak megfelelő pályamunkák a korszerű lakóházakkal szemben támasztott építészeti elvárásokon túl az épületszerkezet, épületgépészet, energetika, hulladékkezelés, akadálymentesítés, járműtárolás, villamosellátás fenntartható kritériumainak is feleljenek meg. Az ötletpályázat titkos, a Bíráló Bizottság munkájában a cégek konzulensei, mint szakértők vesznek részt.

1.5.    Az ötletpályázat jellege, formája

A pályázat nyílt, titkos ötletpályázat.

1.6.    Az ötletpályázaton való részvétel feltételei, kategóriái

A pályázaton való részvétel regisztrációhoz kötött, melyet a pályázat honlapján lehet megtenni. A pályázaton való részvétel díjmentes. A pályázaton részt vehet:

I.kategória: minden építész végzettséggel rendelkező tervező
II.kategória: minden szakirányú egyetemi oktatásban résztvevő, diplomával még nem rendelkező hallgató
 
1.7.    A pályázat lebonyolításának időtáblázata

Tervpályázat meghirdetése: 2016. december 9.
Kérdések határideje: 2017. február 3.
Pályaművek beérkezésének határideje: 2017. március 15.
Pályázat eredményének kihirdetése, a díjak átadása: 2017. április 5-9. - Construma Kiállítás 

Pályázat feltöltésének kezdete: 2017. január 13.

1.8.    A pályázat közzététele, elérhetősége

-    Az ötletpályázat honlapja: www.jovootthonai.hu
-    
www.mek.hu (Magyar Építész Kamara)
-    
www.epiteszforum.hu
-    
www.tervlap.hu
-    Közösségi oldalak

1.9.    A    kiírással    kapcsolatos    kérdések,    válaszok,    a    pályázati    dokumentáció véglegesítése

A Kiíróknak feltett, kiírással kapcsolatos kérdések és a dokumentáció véglegesítésének határideje 2017. február 3. A támogató cégekkel való konzultáció lehetősége a pályázat beadási határidejéig, 2017.március 15.-­ig fennáll.

1.10.    A pályaművek benyújtása

A pályaművek benyújtása digitálisan történik, pályázat honlapján megadott helyen. Egy regisztrált pályázó csak egy pályaművek adhat be.

1.11.    A Bíráló Bizottság összetétele

 • Czigány Tamás DLA Ybl­díjas építész, győri Széchenyi István Egyetem, Épülettervezési Tanszék tanszékvezető egyetemei docense
 • Marián Balázs DLA építész, a budapesti Moholy­ Nagy Művészeti Egyetem egyetemi adjunktusa
 • Szabó Levente DLA építész, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építészmérnöki Kar Középülettervezési Tanszék adjunktusa
 • Szentirmai Tamás DLA építész, a Debreceni Egyetem Műszaki Kar Építészmérnöki Tanszék tanszékvezető egyetemi docense, a Magyar Építész Kamara képviselője
 • U. Nagy Gábor Ybl­díjas építész, a Nyugatmagyarországi Egyetem Simonyi Károly Műszaki, Faanyagtudományi és Művészeti Kar Alkalmazott Művészeti Intézet vezetője, egyetemi docens

1.12.    A Bíráló Bizottság munkája

A pályázat beadási határideje után a bizottság április 5­ig meghozza döntését mindkét kategóriában. A bizottság munkája nem nyilvános.

1.13.    A pályázat díjazása

Kategóriánként az első három helyezett pénzdíjazásban részesül. Ezen felül a kiíró és támogató cégek különdíjakat is kiosztanak az általuk kiemelkedőnek ítélt pályamunkák szerzőinek. A pályázat összdíjazása: nettó 2.200.000. Ft.

I.    Kategória (minden építész végzettséggel rendelkező tervező) nettó díjai:

 • 1. díj: 850.000. Ft
 • 2. díj: 450.000. Ft
 • 3. díj: 250.000. Ft

II.    Kategória (szakirányú egyetemi oktatásban résztvevő, végzés előtt álló hallgató) nettó díjai:

 • 1. díj: 300.000. Ft
 • 2. díj: 200.000. Ft
 • 3. díj: 150.000. Ft

A különdíjak listája elérhető a pályázati weboldalon (www.jovootthonai.hu)

1.14.    A pályázat eredményhirdetése

A 2017. április 5-­9. között megrendezésre kerülő Construma 2017 Építőipari Kiállítás keretén belül történik. Pontos helye és ideje később kerül kihirdetésre, melyről minden regisztrált pályázó értesítést kap.

1.15.    Zárójelentés, a pályázati munkák nyilvánosságra hozása, pályázat utáni kezelése

A pályázat lezárása zárójelentéssel végződik, melyet minden regisztrált pályázó megkap. Az eredmények nyilvánosságra hozása a pályázat honlapján elérhető lesz a kihirdetést követően. A pályamunkák bemutatásáról a regisztrációkor elfogadott ÁSZF rendelkezik. A szerző nevének publikálásáról a szerző dönthet. A pályaművek bemutatására a szerzők hozzájárulásával nyilvános kiállítás keretében is sor kerülhet.
 
2.    RÉSZLETES PROGRAM

2.1.    A tervezési feladat

A feladat a választott családmodell számára a pályázó által választott helyszínen olyan lakóépület, épületegyüttes tervezése, mely a fenntarthatóság,  környezettudatosság kritériumait szem előtt tartva integrálja az építészeti és építőipari innovációkat és melyben, szétválasztva vagy integráltan, helyet kapnak:

 • lakóterek (nappali, étkező, konyha stb.)
 • intim terek (hálószoba, fürdőszoba stb.)
 • tároló terek (élelmiszer, háztartás, ruhák, járművek stb.)
 • rekreációs terek (kül­ vagy beltéri)
 • átmeneti ill. külső terek (terasz, udvar, kert stb.)

A terek méretének és funkcionális kapcsolatainak meghatározása tervezési feladat.

2.2.    A tervezés helyszíne

Szabadon választott, magyarországi létező helyszín. Ezen túlmenően a Kiírók támogatják, ha a pályamunkában a pályázó (elsősorban az I. kategória tervezői) egy saját, létező tervezési feladatát dolgozza fel valós programmal, a kiírásnak megfelelően. Ebben az esetben fontos, hogy a személyiségi és szerzői jogok ne sérüljenek.

A helyszín kiválasztásának szempontjaihoz a Kiírók két lehetőség figyelembevételét javasolják:

1.    Új építésű lakóház ­ önálló családi ház vagy többlakásos épület

Bár a trend lassulni látszik, Magyarországon hagyományosan még mindig és még nagyon sokáig a saját tulajdonú, új építésű lakóház(rész) az “ideális otthon” megtestesítője. Elterjedtsége és népszerűsége miatt továbbra is aktuális kihívás e háztípus tervezése a fenntartható építészet szempontjai szerint.

2.    Meglévő épület átépítése, újraértelmezése,

Az utóbbi években megfigyelhető a trend, hogy lelassult a lakosság kiköltözésének üteme a települések határain túlra. Sőt a folyamat megfordult: újra egyre többen szeretnék otthonukat a városon belül megteremteni, ahol azonban a lakhatási lehetőségek túlnyomó többsége meglévő és korszerűsítésre szoruló házakban található. Köszönhetően ennek is, úgy tűnik, napjainkban felértékelődnek a meglévő házakban rejlő lehetőségek. A mai igényeknek megfelelő, fenntartható lakóházakká történő átépítésük, újragondolásuk, átalakításuk az új építéssel egyenrangú építészeti feladat.
 
2.3.    Javasolt családmodellek

A pályázók részére 2 egymástól méretében és összetételében alapvetően eltérő családmodell  és tervezési program javasolt az adott helyszínre, melyek a következők:

1. Kis létszámú, bővülő családmodell ­ szülők kisgyerek(ek)kel, fiatal, pályakezdő pár(ok), több generáció együttélésének lehetőségével, max. 5­-10 fő

2. Lakóközösség ­ több család együttélése közös épület(együttes)ben, fiatalok és idősek vegyesen. A lakóközösség mérete tervezési feladat.

2.4.    A tervezés javasolt szempontjai

2.4.1.    Kontextus

Vizsgálandó a tervezett épület viszonya a meglévő város/település szövetéhez, a funkcionális és infrastrukturális kapcsolatok, valamint a társadalmi és kulturális viszonyok.

2.4.2.    A fenntarthatóságot segítő tér­ és formaképzés

Az épület(ek) térstruktúrájának és funkcionális elrendezésének vizsgálata és megfeleltetése a tervezési helyszín morfológiai, geológiai, (mikro)klimatikus adottságaihoz.

2.4.3.    Helyénvaló és környezettudatos anyaghasználat, technika és technológia

Az   építőanyagok   és   technológiák   kiválasztásánál  is    érvényesüljön   a    fenntarthatóság koncepciója: pl. helyi anyagok használata (szállítás, beépítés kérdése), újrahasznosítás stb.

2.4.4.    Intelligens, hatékony és takarékos energiafelhasználás

A rendelkezésre álló hagyományos erőforrások, nyersanyagok átgondolt és takarékos használata mellett jelenjenek meg a megújuló erőforrások és nyersanyagok is.

2.4.5.    Környezettudatos design

A környezettel harmonikusan együttműködő magas építészeti minőség a fenntartható építészet fontos jellemzője.

2.4.6.    Komfortos és humánus lakókörnyezet

2.4.7.    Innovatív potenciál

A Kiírók szeretnék, ha a pályamunkákban megjelenő új­ és korszerű építészeti és technikai megoldások követendő és tovább fejleszthető mintaként is szolgálhatnának jövőbeni projektek számára.
 
2.5.    A pályaművek benyújtandó munkarészei, tartalmi követelmények

1. Koncepció ismertetése rajz, ábra szöveg formájában
Javasolt tartalom: helyszíni összefüggések, urbanisztikai (társadalmi) kontextusok bemutatása, beépítés, struktúra, technológia, anyagok, inspirációk, innováció

2. Helyszínrajz
az épület(együttes) méretétől függően    M = 1:1000, 1:500

3. Alaprajz    legalább M = 1:200
Minden eltérő szintről a léptéknek megfelelő részletezettséggel

4. Metszet    legalább M = 1:200
Legkevesebb 2 db, de a terv megértéséhez szükséges mennyiségben

5. Jellemző homlokzatok    legalább M = 1:200 Legkevesebb 2 db

6. Látványtervek külső és belső minimum 4 db, tetszőleges technikával

7. Műleírás. Tartalma: építészeti műleírás, a léptéknek megfelelő szerkezeti, épületgépészeti és villamossági, energetikai koncepcióval, a fenntarthatóság kérdésére adott építészeti és építőipari innováció dokumentálásával.

További szabadon benyújtható, a tablókon vagy a műleírásban elhelyezett munkarész a jobb megértés érdekében:

 • rajz, skicc, magyarázó ábra, makettfotó
 • műszaki, akár kiviteli terv szintű, a koncepció szempontjából lényeges részletrajz

2.6.    A pályaművek benyújtandó munkarészei, formai követelmények

A teljes pályázati anyag beadása szabadon választott technikával feldolgozva, kiállításra  alkalmas formában a megadott honlapra feltöltve, a szerzőt be nem azonosíthatóan feliratokkal, magyarázatokkal ellátva a következők szerint történik:

1. Rajzi munkarészek (1­6 tartalom) max. 3 db A1 méretű digitális tablón, PDF formátumban
2. Műleírás: A4 méret, PDF
3. Digitális füzet: valamennyi fenti tartalom A4 méret, PDF

A benyújtott pályamű teljes mérete ne haladja meg a 20 MB­-ot.
 
2.7.    Bírálati szempontok

 • Építészeti minőség.
 • Előremutató építészeti gondolkodásmód.
 • A kiírók és támogatók termékeinek újszerű alkalmazása.
 • A pályamunka grafikai minősége, kidolgozottsága.
 • A kiírásnak való megfelelés.

2.8.    A pályamunkákra vonatkozó egyéb megjegyzések és elvárások

 • A pályázat támogatójaként a Cadline Kft. minden indulónak ingyenesen bocsátja rendelkezésre a pályázat időtartama alatt az ARCHLine.XP 2016 építészeti  és belsőépítészeti tervezőprogramot.
 • A pályázó akár egy saját valós feladatot is benyújthat pályamunkaként, de csak akkor, ha ezzel a titkosságot és az egyéb szerzői jogokat nem sérti.
 • A támogató cégek nem várják el, hogy a pályaművek kizárólag az általuk gyártott és forgalmazott termékek és megoldások felhasználásával készüljenek el. Ha azonban a tervrajzokon és a műleírásban konkrét márkanevek jelennek meg, akkor azok legyenek a Támogatók által gyártott vagy forgalmazott          termékek és szerkezetek. Ilyen eset lehet, ha például megjelenik a felmenő szerkezet, előregyártott technológia (Leier), tetőfedés (Bramac), tetőtéri ablakok (Fakro), hővisszanyerő berendezés (Zehnder), kaputechnika (Hörmann), nyílászáró (Internorm) stb. márkaneve.
 • A pályázat lehetőséget biztosít arra is, hogy az energiahatékonyság és fenntarthatóság kérdését az épületautomatizálási technológiák szemszögéből is meg lehessen vizsgálni.
 • A lakók járműveinek (gépkocsi, kerékpár stb.) tárolásáról gondoskodni kell.
 • A Támogatók a regisztrált pályázók számára a pályázás ideje alatt terméktámogatást nyújtanak a Kiírásban megadott kapcsolattartón és a pályázat honlapjára feltöltött termékinformációkon keresztül.
 • Fontos, hogy a pályamunkák a koncepciótervnek megfelelő részletezettséggel foglalkozzanak az épületgépészeti és energetikai problémák megoldásával is: ld. korszerű fűtés (pl. hővisszanyerő alkalmazása). Ezzel kapcsolódóan koncepcionálisan foglalkozzon olyan légtechnikai kérdésekkel is, mint az                épületben keletkező pára felhalmozódása és az ebből keletkező károk problémája, illetve milyen módon biztosítható az épület komfortossága.  Milyen légtechnikai megoldásokat javasol a lakóterek frisslevegővel való ellátására.
 • Értékelje saját pályaművét, hogy az milyen módon viszonyul a 2020­-tól érvényes közel nulla energiaigény előírásaihoz.
 • Továbbá lehetőség szerint a 2.9. pontban található logókra kattintva elérhető tartalmakat tanulmányozva és felhasználva készüljenek el a pályamunkák.

2.9.    Támogató partnerek tervezési segédletei

Az alábbi logókra kattintva (hivatkozva a 4.11.pontban) a támogató cégek pályázati anyagait, innovatív termék megoldásait, tervezési segédleteit és konzulensek (közvetlen szakmai kapcsolatok) elérhetőségeit találja meg!

 

Bejelentkezést követően a pályázati kiírás pdf. formátumban letölthető!

  

Bejelentkezés / Regisztráció